Artikel 1: Algemeen

Deze retourvoorwaarden zijn van toepassing op alle digitale producten, waaronder softwarelicenties, geleverd door Pitane BV.

Artikel 2: Licentieverstrekking

Bij aankoop van een softwarelicentie van Pitane BV ontvangt de koper een licentiesleutel die toegang biedt tot de aangekochte software. Het vrijgeven van de licentiesleutel vindt plaats direct na aankoop via elektronische overdracht.

Artikel 3: Uitsluiting van het herroepingsrecht

  1. Definitieve aankoop: Zodra de licentiesleutel is vrijgegeven aan de koper, wordt de aankoop als definitief beschouwd. Pitane BV neemt geen artikelen terug en staat geen restituties toe na de vrijgave van een licentiesleutel.
  2. Uitzonderingen: Er kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt op deze regel, tenzij de software aantoonbare substantiële technische gebreken vertoont die niet binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld.

Artikel 4: Technische problemen

Indien de software technische problemen vertoont, verplicht Pitane BV zich ertoe om binnen een redelijke termijn een oplossing te bieden. Indien de problemen niet oplosbaar zijn, kan in overleg met de klant een passende compensatie overwogen worden.

Artikel 5: Contactgegevens

Voor vragen of klachten betreffende de licentie of de software kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Pitane BV. De contactgegevens zijn te vinden op de website van het bedrijf.

Artikel 6: Wijzigingen

Pitane BV behoudt zich het recht voor om deze retourvoorwaarden op elk moment aan te passen. De actuele voorwaarden zijn altijd te raadplegen op de website van Pitane BV.